speaker messagesmessagesspeakerspeaker

  Site news

  Picture of Naziya Mohamed
  އައްޑޫހައި ސްކޫލާއި ސީއެސްސީ ގުޅިގެން ޕްރޮފެސަރ އުޤައިލްގެ ލެކްޗަރއެއް ބާއްވަނީ
  by Naziya Mohamed - Thursday, 7 January 2016, 1:16 PM
   

  ޕްރޮފެސަރ އުޤައިލް

  ސިވިލް ސާވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއާއި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީސް 2016ގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން، 10 ޖެނުއަރީ 2016ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ 20.30 އިން 22.30 އަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ސެޝަން ...

  Read the rest of this topic
  (390 words)
   
  Picture of Naziya Mohamed
  British High Commissioner visits AHS
  by Naziya Mohamed - Wednesday, 16 December 2015, 12:07 PM
   

  ހައިކޮމިޝަނަރ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި

  އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ހުންނެވި ހައި ކޮމިޝަނަރ މރ. ޖޭމްސް ޑައުރިސް އިއްޔެ ހަވީރު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ހައި ކޮމިޝަނަރ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރްހަބާ ދެންނެވީ މިސްކޫލްގެ ސީނިއަރ ...

  Read the rest of this topic
  (813 words)